Transitie naar een customer centric-benadering voor een woningcorporatie

Door jarenlange gestage groei en fusies, is het klantbeeld minder scherp geworden. Dè klant bestaat al lang niet meer, voor een grote woningcorporatie in het midden van het land. Steeds meer speelt de behoefte aan beter toegesneden klantprocessen en -systemen. Een nieuw IT-systeem biedt een uitgelezen kans om de organisatie beter in te richten. Hierbij zijn het perspectief en de wens van de klant leidend. Doel: een beter klantinzicht en een hogere klanttevredenheid. Het CX-programma van K2 Marketing realiseert, in co-creatie met de opdrachtgever, deze outside-in benadering. We bepalen de belangrijkste klantgroepen en bijbehorende customer journeys. Dit doen we door: Lees verder