Logo K2Marketing

Privacy Statement

Privacy Statement

Inleiding

K2 Marketing en K2 Solutions (hierna te noemen K2) nemen uw privacy serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In ons Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in ons Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben geprobeerd om onze dienstverlening zo specifiek mogelijk te omschrijven. Mochten er onverhoopt zaken missen of ziet u graag aanpassingen dan verzoeken we u contact op te nemen met onze servicedesk met de door u gewenste specificering of aanpassingen. Ook voor eventuele aanvullende vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met onze servicedesk.

Wie is K2?

K2 zijn de besloten vennootschappen K2 Marketing B.V., kantoorhoudende te (2011 MJ) Haarlem aan het Kennemerplein 6-14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58301003 en K2 Solution B.V. , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78478510.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K2 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dialoog@k2marketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

K2 maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan K2 de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Overigens heeft K2 maar 3 smaken cookies, te weten noodzakelijke cookie (om bv de website optimaal aan je te tonen), Voorkeuren en statistieken (bv  taal van uw voorkeur en anoniem gegevens verzamelen om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken) en marketing cookie (bijvoorbeeld afstemmen van artikelen in onze nieuwsbrief).

Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Daarbij kunnen cookies altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dialoog@k2marketing.nl

Hoe gebruikt K2 uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor K2 persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens K2 voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door K2 worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/lBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleind

Doeleinde: CRM

Gegevens: NAW-gegevens, Functietitel, E-mailadres, Certificaten Marketing Automation, Linkedin verwijzing (url).
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud door sollicitant verstrekte documenten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interessegebied
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Wijzigingen

Als we dit privacy statement herzien, zullen we u op de hoogte brengen door het nieuwe privacy statement op K2Marketing.nl/privacy te publiceren. Wijzigingen in het privacy statement gaan in op het moment dat de herziene versie is gepubliceerd op onze website. Het gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Tenslotte

K2 wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Open WhatsApp
1
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋
Kan ik je ergens mee helpen?